Zapraszamy do udziału w konkursie

„Mokradła, torfowiska, woda i las”- to tytuł konkursu organizowanego przez nadleśnictwo Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub teczki wiedzy, które wraz z formularzem zgłoszeniowym nalezy dostarczyć do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie za pośrednictwem szkoły do 17 lutego 2023. W zależności od wieku uczestników zaplanowano różne zadania konkursowe. Młodsi uczestnicy tzn. uczniowie klas […]