Krajowa strona Funduszy Norweskich: https://www.eog.gov.pl/

Fundusze Norweskie na stronie Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/srodki-norweskie-i-eog