14.06.2023 r.

od 16:00 – Przyjazd uczestników (zaproszonych gości) i zakwaterowanie

18:00 – 20:00 – kolacja dla osób zakwaterowanych w dniu 14.06.2023 r. – (szwedzki stół),

15.06.2023 r.

8:00 – 9:30 – śniadanie (szwedzki stół),

8:00 – 10:00 – rejestracja uczestników w punkcie recepcyjnym – wejście do hotelu

10:00 – rozpoczęcie konferencji

  • Powitanie gości oraz prelegentów,
  • Przedstawienie informacji o realizacji projektu Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich
  • Mowy powitalne przedstawicieli Lasów Państwowych/ władz samorządowych i innych,
  • Omówienie planu konferencji,

10:30 – Sesja I

Wykład I – dr Jerzy Szwankowski – Bory Tucholskie w nurcie przemian – wybrane problemy w świetle źródeł historycznych.

Wykład II – dr hab. Katarzyna Marcisz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Historia zapisana w torfowisku Okoniny.

Wykład III – dr Paweł Matulewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Historia Borów Tucholskich – dendrochronologiczna analiza ponad 200-letniej sosny z Woziwody

12:00 – Przerwa kawowa

12:30 – Sesja II

Wykład IV – prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zasoby węgla w torfowiskach w Polsce i w lasach.

Wykład V – Patryk Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Metody oceny wymiany masy i energii między torfowiskami a atmosferą.

Wykład VI – dr hab. Maciej Gąbka prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Problemy planowania ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych 

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – Sesja III

Wykład VII – dr Stanisław Rosadziński – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Heterogeniczność zbiorowisk roślinności bagiennej a trudności w identyfikacji torfowiskowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 i ich konsekwencje dla planowania ochrony

Wykład VIII – Dominik Kopeć – MGGP Aero Sp. z o.o –  „Teledetekcyjna charakterystyka wybranych torfowisk Borów Tucholskich”

Wykład IX – Martyna Wietecha – MGGP Aero Sp. z o.o –  „Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do  planowania restytucji torfowisk na przykładzie Borów Tucholskich”  

16:30 – Przerwa kawowa

17:00 – Sesja IV

Wykład VII – Paweł Blazer – Pracownia Projektowa „NATURA” – Projektowanie restytucji terenów podmokłych – wymagania prawne i ryzyka. 

Wykład VII – Małgorzata Wenda-Klajst – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Ochrona przyrody Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim

Wykład VII – Arkadiusz Podlaszewski – Nadleśnictwo Woziwoda – Zadania ochronne w rezerwatach przyrody prowadzone w ramach projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” – stan prac, osiągnięte efekty.

18:30 – Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

20:00 – Uroczysta kolacja

16.06.2023 r.

8:00 – 9:30 – śniadanie (szwedzki stół),

10:00 – Zbiórka na parkingu i wyjazd w teren. Na sesje terenowe proszę zabrać obuwie gumowe pozwalające na wejście na torfowisko.

10:00 – I Sesja terenowa prowadzona przez prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza i dr hab. Maciej Gąbka prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – torfowisko Okoniny, Rezerwat przyrody Bagna nad Stążką, stanowisko Chamedafne północnej

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa (obiad ok. godz. 14:00)

15:00 – Zbiórka na parkingu i wyjazd w teren

15:00II Sesja terenowa na terenie Nadleśnictwa Woziwoda – obiekty małej retencji wykonane w ramach projektu Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich, Dziekcz

16:30 – Podsumowanie i zakończenie II dnia konferencji i powrót do miejsca zakwaterowania

18:00 – 19:00 – kolacja dla osób zakwaterowanych do dnia 17.06.2023 r. (szwedzki stół)

17.06.2023 r.

8:00 – 9:00 – śniadanie dla osób zakwaterowanych do dnia 17.06.2023 r.

do 9:30 – Wykwaterowanie uczestników konferencji

10:00 – Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Woziwoda

10:30 – 13:30 – Walory przyrodnicze i krajobrazowe rezerwatu Dolina Rzeki Brdy – spływ kajakowy Brdą na odcinku Woziwoda – Gołąbek

14:00 – Zakończenie i wyjazd uczestników z Woziwody

Sobotni spływ został odwołany ze względu na zbyt małą ilość chętnych do wzięcia w nim udziału.