Zajęcia edukacyjne

Zwiększenie świadomości uczestników zajęć edukacyjnych obejmie zakres tematyczny bezpośrednio związany z realizacją projektu, dotyczący m.in.:

 • zmian klimatycznych, ich łagodzenia i adaptacji ekosystemów do ich skutków oraz wpływu na ekosystemy,wpływu klimatu na bioróżnorodność,
 • poprawy jakości powietrza, odnawialnych źródeł energii, poprawy środowiska naturalnego, ochrony przyrody,
 • gatunków inwazyjnych jako zagrożenie dla rodzimej bioróżnorodności,funkcje ekosystemu leśnego,
 • torfowiska jako rezerwuar węgla, potrzeba ochrony mokradeł, flora i fauna mokradeł,
 • utrzymanie prawidłowego stanu ekosystemów na obszarach chronionych, zagrożeń i sposobów przeciwdziałania degradacji, przywracania ich prawidłowego stanu
 • wkładu Państw Darczyńców w realizację projektu.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej

 • Obszary podmokłe –zagrożenia i funkcje ekologiczne.
 • Gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych
 • Rezerwaty przyrody na terenie nadleśnictw Woziwoda i Tuchola- zagrożenia i sposoby ich ograniczania
 • Zmiany klimatyczne, ich wpływ na ekosystemy, adaptacja ekosystemów do zmian klimatu.
 • Rola ekosystemu leśnego w biosekwestracji dwutlenku węgla.
 • Flora i fauna mokradeł.

Warsztaty dla studentów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z:

 • formalnymi aspektami ochrony torfowisk w różnych formach ochrony przyrody,
 • różnorodnością flory (mszaków, glonów makroskopowych, roślin naczyniowych) i ekologią oraz funkcjonowaniem torfowisk,
 • problemami zamian klimatu i ich wpływie na torfowiska,
 • zniszczeniami i odwodniemiami,
 • metodami badań paleoekologii torfowisk,
 • praktycznymi metodami ochrony i restytucji torfowisk i lasu.