Partnerami projektu są:

  • Nadleśnictwo Tuchola,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Norwegian Institute for Nature Research ( NINA) z Norwegii.

Nadleśnictwo Tuchola sąsiaduje z Nadleśnictwem Woziwoda i wspólnie położone jest na tych samych obszarach Natura 2000, Tucholskim Parku Krajobrazowym, oba nadleśnictwa łączy wspólny największy powierzchniowo rezerwat. Rezultatem współpracy będzie pełne wdrożenie działań ochronnych, zmniejszenie presji turystycznej i poprawa świadomości społecznej.

Partnerzy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Norwegian Institute for Nature Research wniosą do projektu wiedzę ekspercką, doświadczenie naukowe, pogłębią wcześniej zapoczątkowane badania na cennych siedliskach. Wezmą udział w planowanych konferencjach, publikacjach, autorytetem naukowym wzmocnią znaczenie projektu.