„Mokradła, torfowiska, woda i las”- to tytuł konkursu organizowanego przez nadleśnictwo

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub teczki wiedzy, które wraz z formularzem zgłoszeniowym nalezy dostarczyć do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie za pośrednictwem szkoły do 17 lutego 2023.

W zależności od wieku uczestników zaplanowano różne zadania konkursowe. Młodsi uczestnicy tzn. uczniowie klas I-V oraz dzieci przedszkolne mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej. Starsze grupy wiekowe- kl. VI-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą natomiast wykazać się wiedzą połączoną, zdolnościami plastycznymi i pomysłowością poprzez wykonanie teczki wiedzy, w której zawartość merytoryczna jest oprawiona ciekawą oryginalną formą plastyczną.

Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za stan środowiska, popularyzację wiedzy na temat roli jaką odgrywa las w retencjonowaniu i obiegu wody w przyrodzie, wzbudzenie zainteresowania problemem niedoborów wody (suszy), który obserwujemy obecnie w środowisku naturalnym, podniesienie świadomości i wzbogacenie wiedzy na temat mokradeł (szczególnie torfowisk), ich zdolności do magazynowania wody i węgla, wpływu na klimat, na temat wartości naukowej, potrzeby ich ochrony, flory i fauny mokradeł, ,rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.

Szczegółowe informacje są dostępne w poniżej zamieszczonym regulaminie konkursu. Wyniki zostaną opublikowane do 28 lutego 2023 r. na stronie internetowej nadleśnictwa. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nagrody będą ufundowane przez Nadleśnictwo Woziwoda oraz ze środków finansowych Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zostaną one przekazane podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w Woziwodzie.

O terminie rozdania nagród będziemy Państwa informować w terminie późniejszym.

Materiały do pobrania