W dniach 18-26.08.2023 pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda, Tuchola i Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej mokradeł. Wpisuje się ona w tematykę realizowanego przez nas i naszych partnerów projektu pod nazwą „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”. Organizatorem konferencji był nasz partner zagraniczny, czyli Norweski Instytut Badań Przyrodniczych.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, telewizor i tekst

Podczas seminarium naukowcy z Europy (w tym Polski) oraz Norwegii dyskutowali nad problematyką ochrony mokradeł, które są bardzo wartościowe z punktu widzenia przyrodniczego, naukowego oraz roli jaką odgrywają w ochronie klimatu (jako rezerwuar węgla). Dzielili się wiedzą i doświadczeniami w kwestiach zachowania torfowisk, metod ich badań oraz wyzwań które należy podjąć, aby skutecznie chronić mokradła.
Przedstawiono najważniejsze ustalenia dokonane przez zespół naukowców, pochodzących głównie z Polski i Europy Środkowej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki z Norwegian Institute for Nature Resarch (NINA), Norwegian Uniwersity of Science and Technology (NTNU), Lunds Universitet (LU), Univwersity of Greifswald, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Polskiej Akademii Nauk (PAN), Politechniki Białostockiej oraz inne instytucje zainteresowane ochroną ekosystemów mokradłowych oraz klimatu.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Anette Ljosdal hav Amanda Ophof ng largest Polish wetlands- in Biebrza lessons from Changes, changes and changes National Park, Poland preparation of management plan Piotr Banaszuk Andrzej Kamocki Bialystok University Technology Trondheim, Trondheim,August2023 August UTANP urope Interreg ProHabilat”


Część kameralna odbyła się 21 sierpnia na terenie Norwegian Institute for Nature Resaarch (NINA). Sesjom wykładowym przewodniczyli dr Hanna Silvennoinen z NINA, dr hab. Mateusz Grygoruk, profesor SGGW, prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z UAM oraz dr hab. Wiktor Kotowski, profesor UW. Tematyka prezentowanych treści obejmowała zagadnienia związane z ekologią, hydrologią i biochemią torfowisk (zbliżonych do naturalnych oraz zdegradowanych), wiązaniem i emisją gazów cieplarnianych, polityką środowiskową i zarządzaniem terenami mokradłowymi. Prelegenci prezentowali również zrealizowane w krajach europejskich oraz Skandynawii projekty badawcze.
Przedstawiono m.in. doświadczenia w renaturyzacji torfowisk w Kampinosie (Michał Miazga – koordynator projektu „Kampinoskie Bagna”), zarządzaniu terenami podmokłymi w Biebrzańskim Parku Narodowym (dr hab. Piotr Banaszuk, profesor Politechniki Białostockiej). Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz podczas swojego wykładu wskazał kierunki i wyzwania wiążące się z ochroną torfowisk m.in. potrzebę integracji paleoekologii z ekologią, budowy infrastruktury do celów badań hydrologii torfowisk, wpływu uwodnienia tych terenów na mikroklimat i emisję gazów cieplarnianych. Akcentował jak ważne jest zbieranie danych na potrzeby szacowania zasobów węgla w torfowiskach i informowanie społeczeństwa o wynikach badań.
Ostatnia sesja pozwoliła uczestnikom sympozjum porozmawiać bezpośrednio z osobami prezentującymi postery, zapoznać się z aktualne realizowanymi projektami i badaniami, dotyczącymi restytucji mokradeł oraz wzbogacić wiedzę o metodach badań torfowisk (np. geofizycznych, wykorzystaniu teledetekcji do oceny osiadania torfowisk, badania gleby i emisji gazów cieplarnianych na torfowiskach) oraz uzyskać
odpowiedzi w nurtujących kwestiach. W tej części spotkania środowisko leśników z Borów Tucholskich z Nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda przybliżyło uczestnikom działania podjęte na rzecz renaturalizacji obszarów podmokłych, wykonane na terenie Nadleśnictwa Woziwoda w ramach projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”, realizowanego obecnie dzięki Funduszom Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Omawiano także działania projektowe wykonywane na terenie
nadleśnictw Woziwoda i Tuchola.
W kolejnym dniu (22 sierpnia) seminarium kontynuowano w warunkach terenowych. Odbywało się w rezerwacie przyrody Øvre Forra (w pobliżu miejscowości Levanger), utworzonym w 1990 r. w celu ochrony rozległego torfowiska o powierzchni około 108 ha, niemal nienaruszonego przez ingerencje człowieka. Podczas spotkania zostały pobrane próbki z przeznaczeniem do badań gazów cieplarnianych, hydrologicznych oraz palinologicznych. Naukowcy omawiali i prezentowali metody badań torfowisk.
Sesję terenową prowadzili dr Hanna Silvennoinen, dr hab.Mateusz Grygoriuk, profesor SGGW, dr hab. Wiktor Kotowski, profesor UW oraz Andres Lyngstad (NTNU).
Uczestnicy przebywali również na terenie parków narodowych – Parku Narodowego Rondane. To pierwszy park który powstał w Norwegii (w 1962 roku) dla ochrony dzikich stad reniferów. Priorytetem w ochronie tego gatunku stała się ochrona siedlisk i podjęcie działań w kierunku poprawy warunków ich życia poprzez np. regulację ruchu na drogach, przenoszenie szlaków turystycznych. Przebywali także na terenie Parku Narodowego Jotunheimen, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Norwegii, Skandynawii i Północnej Europy- Galdhøpiggen (2469 metrów n.p.m.).

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i ludzie uczą się
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie uczą się i tekst