W dniu 10.06.2022 r. na terenie Nadleśnictwa Woziwoda odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele RDLP w Toruniu: Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Bartosz Pewniak oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Michał Piotrowski, partner projektu- Nadleśnictwo Tuchola, reprezentowane przez Nadleśniczego Jarosława Łyskawę, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na czele z Dyrektorem Szymonem Kosmalskim i Zastępcą Sebastianem Dąbrowskim, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku reprezentowani przez Aleksandrę Świstulską – Zastępcę Naczelnika Wydziału Obszarów Chronionych, a także pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z Dyrektorem Remigiuszem Popielarzem. także specjaliści biorący udział w pracach terenowych wykonywanych w ramach projektu: prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, prof. dr hab. Maciej Gąbka oraz dr Stanisław Rosadziński (pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Po przywitaniu uczestników przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda Stefana Konczala i Zastępcę Dyrektora RDLP w Toruniu Bartosza Pewniaka w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda Arkadiusz Podlaszewski przedstawił uczestnikom cel, a także stopień zawansowania prac w projekcie. Omówiono także bieżące problemy pojawiające się w miarę postępu prac. Następnie pracownicy naukowi UAM zapoznali obecnych z metodyką wykonywanych badań oraz dotychczasowymi wynikami swojej pracy.Podczas późniejszej wizyty terenowej m.in. w rezerwacie przyrody Bagno Grzybna i rezerwacie przyrody Dolina Rzeki Brdy, poruszono problematyczne kwestie dotyczące realizacji zapisów planów zadań  ochronnych oraz ich ewentualnej modyfikacji. Wywiązała się konstruktywna dyskusja pomiędzy przedstawicielami RDOŚ, naukowcami i leśnikami.

Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i do zaprezentowania ogromu pracy koniecznego do wykonania wszystkich zadań przewidzianych do realizacji projektu.

tekst I. Pilarska